Location Binh Duong Blvd., Thu Dau Mot City, Binh Duong
Area 63,11 sqm
Client Gia Dinh Moi Ltd.
Project year 2015
Design team Nguyen Hoang Dung, Huynh Minh Luan,
Nguyen Chan Nguyen